نحوه استخراج پوکه معدنی قروه و کاربردهای آن

پوکه معدنی قروه پوکه معدنی قروه تشکیل شده از گدازه های ناشی از فعالیت های آتشفشانی بوده که بعد از فرود آمدن در سطح زمین سرد گشته و به شکل دانه…

ادامه خواندننحوه استخراج پوکه معدنی قروه و کاربردهای آن

خاصیت های پزشکی سنگ پا برای سلامتی پوست

استفاده از سنگ پا دارای فواید پزشکی و سلامتی زیادی است، از جمله ماساژ دادن آن بر روی پوست بدن به حرکت هیپوفیز مغز و تولید هورمون رشد کمک می کند،…

ادامه خواندنخاصیت های پزشکی سنگ پا برای سلامتی پوست